Skip to main content

Table 1 Sequences for primers and TaqMan probes

From: Expression patterns of intestinal calcium transport factors and ex-vivo absorption of calcium in horses

Primer Primer Sequence Product length Accession #
RT-PCR    
VDR forward
VDR reverse
5'-TGGTGACTTTGACCGGAATGT-3'
5'-CGCCTGAAGAAACCTTTGCA-3'
111 bp NM 001163959.1
TRPV5 forward
TRPV5 reverse
5'-CCCGAGATAACACTATCCTC-3'
5'-CAGGAAGGCATAGGTGATGA-3'
221 bp AY944068.1
TRPV6 forward
TRPV6 reverse
5'-AACTTGTCTTTGAGCCCATGACA-3'
5'-TTCACATTCTGATTCATAATGGCTACAT-3'
76 bp XM 001490905
CB forward
CB reverse
5'-TTTACTGAAAGGTTCAAGCTCCATT-3'
5'-AACACCTGGAATTCTTCAAAACTAACTT-3'
98 bp AY229893.1
GAPDH forward
GAPDH reverse
5'-AAGGGTCATCATCTCTGCTCCTT-3'
5 '-TGACAATCTTCAGGGAATTGTCA-3'
91bp NM 001163856.1
Real-time
TaqMan PCR
   
VDR forward
VDR reverse
VDR probe
5'-TGGTGACTTTGACCGGAATGT-3'
5'-CGCCTGAAGAAACCTTTGCA-3'
5'-AGACCGAGCCACAGGCTTTCATTTCA-3'
111 bp NM_001163959.1
TRPV6 forward
TRPV6 reverse
TRPV6 probe
5'-AACTTGTCTTTGAGCCCATGACA-3'
5'-TTCACATTCTGATTCATAATGGCTACAT-3'
5'-CTGAGCTCTTTGAGGGTCAAACTGCATTG-3'
76 bp XM 001490905
CB forward
CB reverse
CB probe
5'-TTTACTGAAAGGTTCAAGCTCCATT-3'
5'-AACACCTGGAATTCTTCAAAACTAACTT-3'
5'-TCAAAGAACTGGACAAGAACGGAGATGGA-3'
98 bp AY229893.1
β-actin forward
β-actin reverse
β-actin probe
5'-TCATCACCATCGGCAACGA-3'
5'-CGTCACACTTCATGATGGAGTTGA-3'
5'-ATGGAATCCTGTGGCATCCACGAAACTAC-3'
102 bp NM 001081838.1